Връзки

Иновиа – услуги и консултиране за равни възможности (Австрия) http://innovia.at
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” http://ophrd.government.bg
Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg
Агенция по заетостта http://www.az.government.bg
Агенция за социално подпомагане http://www.asp.government.bg
Столична община http://www.sofia.bg/
Министерство на образованието и науката http://www.minedu.government.bg/
Държавна агенциа за закрила на детето http://sacp.government.bg/
Министерство на здравеопазването http://www.mh.government.bg/
Агенция за хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg/
mattis mattis felis id, venenatis adipiscing non