Обща информация

Схема за финансиране и изпълнение. Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността”, в партньорство с „Иновиа – услуги и консултиране за равни възможности” (Австрия) и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз през Европейски социален фонд.

Цели и целева група. Проектът има за цел разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел за включваща заетост на хора с увреждания в ролята на обучители и консултанти на работодатели.Целевите групи по проекта включват хора с увреждания, представители на държавна администрация (МТСП, АСП, АЗ, ДАЗД, АХУ, МЗ, МОН), представители на общинска админитрация и представители на доставчици на социални услуги.

Подход и дейности. Подходът на работа се основава на европейските принципи за предоставяне на подкрепа за включваща заетост на хора увреждания и включва:

  • Проучване и адаптиране на австрийския опит за включваща заетост на хора с увреждания;

  • Обучение на екип за включваща заетост;

  • Разработване на модел за включваща заетост на хора с увреждания;

  • Обучение и консултиране на работодатели за изграждане на включваща работна среда и наемане на хора с увреждания;

  • Наблюдение и анализ на социалния експеримент за включваща заетост на хора с увреждания.

Продължителност. Проектът е с продължителност 18 месеца (юли 2013 г.- декември 2014 г.).

Бюджет: 139 453.35 лв. 

Sed Curabitur mattis ut sem, dolor. libero non